De (seks)dating apps onthullen over seks en liefde

In tegenstelling tot Tinder gaat OkCupid niet over uiterlijk, maar over de biecht mens, die schriftelijk wordt gepresenteerd. Maar ook hier komen oppervlakkige gedragspatronen naar voren. Daarnaast rijst natuurlijk de belangrijkste vraag in hoeverre de vragen naar waarheid zijn beantwoord. Want er is één ding dat de site niet kan: onwaarheden eruit filteren. Hiervoor is het op de website gebruikelijk dat de gebruiker in een match moet aangeven welke vragen hij wel en welke niet accepteert. Ook geven de gebruikers aan hoe belangrijk zij de individuele vragen vinden. Dit leidt natuurlijk onvermijdelijk tot overeenkomsten. Hierbij geldt: Hoe meer dezelfde antwoorden worden gegeven, hoe groter de kans dat de “kandidaten” van elkaar op de hoogte zijn. Rudder heeft zich de afgelopen jaren niet alleen bezig gehouden met het evalueren van de gegevens op zijn eigen website, maar heeft dit ook gedaan in relatie tot andere online partneruitwisselingen. In zijn evaluaties kwam hij tot de conclusie dat liefde nog ver verwijderd is van een wereld zonder vooroordelen. In tegenstelling tot okcupid zijn er ook seks-apps om seksdates te vinden.

Op dit punt rijst natuurlijk de vraag welke van de twee portalen voor u het meest geschikt is. Hoewel oneerlijke antwoorden snel en gemakkelijk kunnen worden gegeven op dating apps als OkCupid, is het visuele aspect op Tinder lang niet de hele waarheid. Als het gaat om het initiëren van self-branding, zijn en blijven mensen erop uit om hun eigen merk zo positief mogelijk te presenteren. Anders zou het geen reclame zijn. Negatieve dingen worden immers niet geadverteerd. En de positieve zelfrepresentatie kan zowel via foto’s als in tekstvorm worden gerealiseerd. Uiteindelijk hangt het af van wat de persoon aan de andere kant verwacht, welke vooroordelen hij heeft en wat hij zich voorstelt. Als er geen match is, kan zelfs het beste datingbureau ter wereld geen liefde bieden.